Velkomen til Breim.net
Her finn du nyhende frå bygda, særleg frå bygdeutviklingslaget, samt lenker til ymse lokale nettsider.

Frå første søknad til fylkespris:
Breim bygdeutviklingslag 2004 - 2009
Deltaking i Naturarven-prosjekt

Breim Bygdeutviklingslag har sendt innspel til kommunen i samband med naturarven-prosjekt (mars 2010).

Opprinnelege dokument, frå Gloppen kommune si postliste:
- Naturarven som verdiskapar - deltaking i prosjektet - korrigert prosjektskisse (Hoveddokument) (839 KB)
- e-post (Vedlegg) (79 KB)
- Kystarven prosjektskildring (Vedlegg) (1289 KB)


Klima i endring?

Laurdag 9. januar 2010 var det ny temadag i Breimshallen. Nokre av innleiarane sine powerpoints er tilgjengelege under :

Innleiarar:

Leiar av energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Erling Sande

Professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen og forskar ved Bjerknessenteret for klimaforskning.
Atle Nesje

Leiar av Norges Miljøvernforbund.
Kurt Oddekalv

Professor kjemisk institutt, Universitetet i Bergen
Olav Kvalheim

Møteleiar Hans Jakob Reite

Kulturinnslag v/ Ole Andreas Førde
Matpause

Les meir om programmet og innleiarane her (PDF).

Uttaler om kraftutbygging

Breim Bygdeutviklingslag har blitt bedne om å gje uttale om nokre kraftutbyggingar.

Nedanfor til orientering uttalene om Nydalen i Førs (2007), Sandalsfossen/Timbra (2009) og Strupen (2009) Vonar dei kan vere til nytte for andre.

Spørsmål rettast til saksansvarleg i BB, Ola Bergheim - balo@online.no

Førde i Jølster (Førs) (2007):
- Uttale til NVE frå Breim Bygdeutviklingslag om veg
(PDF, 0,5 MB)
- Hvem har ansvar for verdensarven (Forskning.no)
(PDF, 0,1 MB)
- Kulturhistorisk leksikon om Myklandsstøylen, Nesstøylen, Ryssdalsstøylen, Årdalsstøylen (PDF, 1,3 MB)

Sandalsfossen / Timbra (2009):
- Følgebrev
- Uttale til NVE frå Breim Bygdeutviklingslag om utbygging av Sandalsfossen og Timbra (PDF, 1 MB)
- Vedlegg 1 - Utdrag frå støylsprosjekt og handbok
(PDF, 0,5 MB)
- Vedlegg 2 - Prinsipielle syn på friluftsliv og universelt tilgjenge i støylslandskapet (PDF, 0,1 MB)
- Vedlegg 3 - SMIL-søknad Svartebotnen 2007 do og bru
(PDF, 0,1 MB)

Breim kraft (2009):
- Uttale til NVE om dei foreløpige utbyggingsplanane til Breim kraft og krav til vidare utgreiing
(PDF, 0,1 MB)

Strupen i Myklebustdalen (2009):
- Uttale frå Breim Bygdeutviklingslag om småkraftutbygging i Strupen i samband med anke på opprinneleg søknad
(PDF, 1,7 MB)

Opprinnelege dokument, henta frå NVE sine nettsider:
- Strupen konsesjon 2009 (PDF)
- Strupen Bakgrunn for vedtak (PDF, 17 MB)
- Strupen Vassdragskonsesjon (PDF, 0,3 MB)


Vis gamle nyhende


Sist endra: Torsdag 6. juni 2019 09:41

Startsider
ABC Startsiden
Digi.no
Firda VGS
Gloppen.net
ITavisen
MSN.no
SOL
Sparebanken S&F
Start.no
Søketjenester
Google.com
Kvasir
RuteInfo
Telefonkatalogen
VisVeg
Yahoo
Lokalt
Byrkjelo Camping
Eggenipa 4H
Midtkandal Fjordservice
Norsk Country Treff
Rekroa
Aviser
Aftenposten
Bergens Tidende
Dagbladet
Firda
Firda Tidend
Nettavisen
VG
TV
NRK - Program
NRK S & Fj
TV2
TV2 - TVguide
Kino
Byrkjelo
Sandane
Gratis e-post
GMail
Hotmail